Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Maar naast alle vrolijke en leuke momenten kunnen we bij Scouting helaas ook wel eens te maken krijgen met (het vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag.

De gedragscode, de verplichte aanvraag van een VOG en het Protocol grensoverschrijdend gedrag zijn onderdeel van het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.

Gedragsregels

Als groep volgen wij de gedragsregels van Scouting Nederland. Meer informatie over de gedragscode en het protocol voor grensoverschrijdend gedrag is hier te vinden.

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Het protocol beschrijft de manier waarop we bij Scouting Nederland omgaan met grensoverschrijdend gedrag van leden en jeugdleden.

Vertrouwens(contact)personen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden je graag te hulp. Als groep hebben we ook een vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@scoutingwdz.nl). Ook kun je altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties. Meer informatie over het landelijk opvangteam is hier te lezen.

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Na een kennismakingsgesprek met de teamleider van het team waarin je functie valt mag je mee draaien. Na een proeftijd wordt de kandidaat in de ALV voorgesteld of stelt deze zichzelf voor waarna er door de ALV gestemd wordt over benoemen in functie. Indien een kandidaat is ingestemd wordt er een VOG aangevraagd. Voor externe en/of tijdelijke hulp op zomerkampen wordt ook een VOG aangevraagd.