Wat zijn Explorers

Explorers zijn jongeren van 15 tot 18 jaar die vaak al van kleins of aan bij Scouting zitten. Vaardigheden als zeilen, kamperen en met elkaar overleggen zijn al redelijk vertrouwd en het is tijd geworden zelf dingen te ondernemen. Er zijn wel een aantal min of meer standaard activiteiten in een jaar, maar wat er verder gebeurt is geheel afhankelijk van de initiatieven van de leden zelf. Ter ondersteuning is er begeleiding van een of meer volwassenen.

Natuurlijk wordt er veel gezeild en regelmatig gekampeerd maar in principe is zowat alles mogelijk.  In de winter is er onderhoud nodig aan de boten.

De Explorers hebben in het vaarseizoen opkomst op zaterdag van 11:00 uur tot 17:00 uur. Als je een keer langs wilt komen, is het handig als je van tevoren even mailt naar ons emailadres: explorers@scoutingwdz.nl

Als je een beetje een indruk wilt krijgen, wie wij zijn, kijk dan in ons smoelenboek.