Voor oud leden en oudere leden heeft de groep diverse archieven beschikbaar om zo maar eens door te kijken op een regenachtige zondagmiddag.

Foto archief Scouting WdZ 1970-heden

Dit omvangrijke archief vind zijn oorsprong in de voorbereidingen voor het 60 jarig jubileum van de groep. Toen hebben een aantal mensen o.a. dia archieven gedigitaliseerd. Daarnaast is vanaf die tijd al het foto materiaal wat beschikbaar werd gesteld door leiders verzameld. Dit heeft een piek gekend tussen 2005-2010. Van die laatste jaren is erg veel materiaal waar eigenlijk nog wat in geschoond zou moeten worden. Gaat gebeuren, ook op zo’n regenachtige zondagmiddag.

Bij dit archief is verder geen begeleidende tekst mogelijk. Alles staat gerangschikt op decennium en is vrij te downloaden voor eigen gebruik. Voor gebruik in publicaties gaarne contact opnemen met het groepsbestuur.