Michael Pauli/ juni 24, 2019/ dolfijnen, nieuws

Op vrijdag 14 juni was er een hevige storm op komst, maar dat heeft de dolfijnen niet tegengehouden om te beginnen aan een super Pinksterweekend. De leiding hoorde verhalen over draken die bij de Taizé groep in Schiedam rondvlogen. Dit zijn wij natuurlijk gaan onderzoeken!

De kano’s lagen stevig vast aan de kade terwijl we op zoek gingen naar de draken, Frank Vlam vertelde namelijk dat er drakenjagers in de buurt actief waren die de eieren wilde stelen, en dat de draken door de storm weggewaaid waren!

We hebben de eieren gevonden en veilig bewaard en de jagers geleerd dat ze niet op de draken moeten jagen via een toneelstukje. Gelukkig wisten we Jantien de Jagerman te overtuigen en luisterden alle jagers naar hem/haar.

We hebben de eieren op de laatste dag weer veilig terug gelegd in hun nestjes.

Helaas zijn er geen examens gevaren omdat er zoveel wind en regen was, tijdens zomerkamp kan dat zeker weer.

De draken zijn weer veilig en het weekend eindigde zonnig. Alle kano’s lagen er nog en geen van de kinderen is weggewaaid, een topweekend dus!

Tot op zomerkamp!!

Wie zou dit gewonnen hebben??